REGULAMIN STUDIA URODY ANGEL

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług kosmetycznych w naszym Studio Urody.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i standardy pracy Studia Urody Angel.

Studio Urody Angel powiązane jest ze stroną internetową www.angel.gorlice.pl ,właścicielem firmy jest Angelika Księżyk, NIP: 7381918602 REGON: 36519580, email salon@angel.gorlice.pl.

Klienci Studia Urody Angel są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Studia Urody Angel oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Studio Urody Angel świadczy usługi przy ulicy św. Mikołaja 3A w Gorlicach.

Godziny otwarcia Studia Urody Angel: od poniedziałku do piątku:

 • Poniedziałek, wtorek 9.00 – 17.00
 • Środa 9.00 – 19.00
 • Czwartek 9.00 – 20.00
 • Piątek 9.00 – 17.00
 • Sobota 00 do 13.00 (w okresie sezonowym dłużej).

Godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

STANDARDY PRACY STUDIA

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. W Studio Urody Angel zapewniamy:
  1. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
  2. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
  3. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
  4. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
  5. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
  6. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników.

KLIENCI

 1. Klientem Studia Urody Angel jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Studia jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.

DANE OSOBOWE

 1. W Studio Urody Angel dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Studio.
 2. Studio Urody Angel działa zgodnie z ustawą o ochronie danych Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 3. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 4. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 5. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Studio Urody Angel posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 6. Główną formą kontaktu ze Studiem Urody Angel jest recepcja pod numerem telefonu 780 006 760, lub ewentualnie kontakt mailowy – adres e-mail: salon@angel.gorlice.pl

ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Studio Urody Angel świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług.
 2. Klient przed wyborem usługi powinien zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie wykonania usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi, wykonania zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 5. Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
 6. W przypadku większości zabiegów Studio Urody Angel wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.
 7. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Studio są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 8. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 9. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
 10. Na terenie całego Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

PŁATNOŚĆ

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest w Studio Urody Angel, lub na stronie internetowej angel.gorlice.pl
 3. W Studio Urody Angel dostępne są następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką, płatność kartą płatniczą, w ewentualnych przypadkach dopuszcza się także płatność przelewem.
 4. W przypadku wpłaty zadatku, cena usługi zostanie pomniejszona o kwotę zadatku.
 5. Studio Urody Angel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

UMAWIANIE I REZERWACJE WIZYT

 1. Oferujemy trzy możliwości rezerwacji i umówienia wizyty: osobiście, poprzez kontakt telefoniczny z recepcją oraz poprzez stronę internetową booksy.com
 2. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług. Spełnimy chętnie wszystkie dodatkowe życzenia odnośnie wykonania usług nie planowanych pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 3. Wszystkie zapisy w Studio Urody Angel potwierdzane są dwukrotnie:
  1. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie biletu zabiegowego z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty.
  2. drugie potwierdzenie: Klient otrzymuje od nas SMS dzień przed planowaną wizytą. Klient jest zobowiązany odpowiedzieć na otrzymanego SMS-a w przypadku kiedy chce odwołać lub przełożyć wizytę na inny termin.

Usługa VIP. Istnieje możliwość zarezerwowania usługi VIP, która polega na ustaleniu priorytetowego i najszybszego terminu wykonania zabiegu, lub usługi, poza godzinami pracy Studia Urody Angel. Usługa VIP jest dodatkowo płatna. Do standardowej ceny zabiegu lub usługi doliczane jest 50% w przypadku makijażu permanentnego i makijaży okazjonalnych lub 30% w przypadku pozostałych usług.

ODWOŁYWANIE WIZYT I NIEPRZYCHODZENIE W UMÓWIONYM TERMINIE

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Studia Urody Angel nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów na kolejne usługi.
 3. W przypadku kiedy Klient po raz pierwszy nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie poinformuje o tym personel Studia, nie ponosi żadnych konsekwencji. Jeżeli jednak Klient po raz drugi nie przyjdzie na wizytę w wyznaczonym terminie i nie poinformuje o odwołaniu wizyty będzie mógł umówić się na kolejny termin ale po uprzednim dokonaniu przedpłaty w wysokości ceny danego zabiegu lub usługi.

Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Studio Urody Angel.

SPÓŹNIENIA

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Studio Urody Angel, prosimy o przybycie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów. Klienci umawiani są na konkretne godziny, dlatego też prosimy o punktualność.
 2. O każdym ewentualnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować personel Studia telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zabiegu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu.
 4. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Studia.

LISTA REZERWOWA

 1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
 3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Studia Urody Angel o niemożliwości pojawienia się na Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

REKLAMACJE

 1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie nas, abyśmy mogli naprawić sytuację.
 2. Ponosimy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
 3. W przypadku zabiegu klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
 4. W przypadku skorzystania z usługi manicure/pedicure Klienci mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
 5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji Studia osobiście lub Istnieje możliwość złożenia reklamacji drugą mailowa lub listem poleconym.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację w celu możliwości skontaktowania się, oraz opis przyczyny reklamacji.
 7. Reklamacja zgłoszona telefonicznie zostanie rozpatrzona w terminie do 3 dni, a klient zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu również poprzez kontakt telefoniczny..
 8. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia, a Klient zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej.

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Studio Urody Angel oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu zabiegu.
 4. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Studia, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane każdego dnia.
 5. Pracownicy Studia Urody Angel są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 6. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 7. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

 1. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku są przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych, zamkniętych pojemnikach.
 2. Zabrania się używania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku do kolejnego zabiegu bez uprzedniej dezynfekcji tych narzędzi.
 3. Po każdym użyciu narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji.
 4. Bezpośrednio po użyciu, narzędzia są myte pod bieżącą wodą ze środkiem antybakteryjnym, następnie zostają umieszczone w myjce ultradźwiękowej ze środkiem myjąco-dezynfekującym: „Medisept Viruton Forte” o szerokim spektrum działania w całkowitym zanurzeniu.
 5. Narzędzia poddawane są dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym przez okres określony przez producenta stosowanego środka dezynfekującego.
 6. Po dezynfekcji płynnej narzędzia są dokładnie płukane pod bieżącą wodą, osuszane, a następnie pakowane i zgrzewane w torebkach do sterylizacji po czym zostają umieszczane w autoklawie medycznym ” Enbio Technology” i poddawane sterylizacji w wysokiej temperaturze.

ZADATKI

 1. Wpłata zadatku to forma potwierdzenia rezerwacji danej usługi lub
 2. Wpłata zadatku obowiązuje w przypadku rezerwacji następujących usług:
  1. makijaż ślubny – kwota zadatku wynosi 100 zł
  2. makijaż okazjonalny – kwota zadatku wynosi 100 zł
  3. makijaż okazjonalny w święto – kwota zadatku wynosi 150 zł
  4. przedłużanie paznokci metodą żelową – kwota zadatku wynosi 100 zł
  5. zabieg HIFU – kwota zadatku wynosi 200 zł
  6. makijaż permanentny – kwota zadatku wynosi 200 zł
  7. zabiegi z zakresu medycyny estetycznej – kwota zadatku wynosi 200 zł
  8. wszystkie zabiegi, których łączny czas wykonania w salonie przekracza 2h – 300 zł
  9. wszystkie zabiegi umówione poprzez portal booksy.com
 3. Wpłaty zadatku można dokonywać osobiście w Studio Urody Angel, lub przelewem na rachunek: Angelika Księżyk 38-300 Gorlice, nr rachunku: 23 8795 0005 3001 0022 0453 0005
 4. W przypadku kiedy Klientka nie skorzysta z usługi w umówionym terminie zadatek przepada.
 5. Cena wykonanej usługi zostaje pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku

ZAPISY NA MAKIJAŻE ŚLUBNE I OKOLICZNOŚCIOWE

 1. Zapisu na makijaż można dokonać osobiście w Studio Urody Angel lub poprzez kontakt telefoniczny z recepcją Studia pod numerem telefonu 780 006 760. Nie dokonujemy zapisów na makijaż poprzez Facebooka, chyba że jest to sytuacja wyjątkowa.
 2. Zalecamy jest aby Klientka dzień przed planowanym makijażem wykonała peeling twarzy oraz zadbała o odpowiednie nawilżenie skóry. Zachęcamy do skorzystania z naszych zabiegów bankietowych lub ZABIEGU GWIAZD na dzień lub dwa przed wielkim wyjściem czyli np. INFUZJII TLENOWEJ wraz z odpowiednio dobranym serum. Po takim zabiegu, skóra jest delikatnie oczyszczona, głęboko nawilżona oraz napięta. Makijaż pięknie się utrzymuje. Pamiętajcie, że na wysuszonej, łuszczącej się skórze nawet najpiękniejszy makijaż nie będzie wyglądał dobrze.
 3. Czas trwania makijażu uzależniony jest od jego rodzaju.
  • 📍 Makijaż ślubny: 75 min
  • 📍 Makijaż ślubny próbny: 90-120 min
  • 📍 Makijaż okolicznościowy: około 60 min
  • 📍 Makijaż do sesji zdjęciowej: około 90 min
  • Nie wykonujemy makijaży w pół godziny, gdyż dbamy o każdy szczegół, a nasze makijaże trzymają się do białego rana, co potwierdzają nasze Klientki.
 4. Harmonogram zapisów na makijaże:
  • do właścicielki obowiązuje następujący harmonogram na soboty, w następujących godzinach: 6:45, 8:00, 9:15, 10:30, 11:45, 13:00, 14:00,
  • Godziny 6:45-11:45 przewidziane są dla Panien Młodych.
  • W pierwszej kolejności do właścicielki przyjmujemy zapisy na makijaże ślubne, pakiety ślubne następnie pozostałe makijaże. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany makijażystki w przypadkach nagłych, osobistych lub z przyczyn niezależnych.
 5. Makijaż PRÓBNY ŚLUBNY JEST OBOWIĄZKOWY.
  To czas by lepiej się poznać, ustalić wszystkie szczegóły, dobrać odpowiednie kosmetyki, omówić makijaż i stworzyć wspólna wizję. Wykluczamy ewentualne reakcje alergiczne, by w dniu ślubu oszczędzić sobie dodatkowego stresu, bo mamy już wszystko ustalone i sprawdzone.
  Prosimy aby przyszłe Panny Młode przychodziły na makijaż próbny z fryzurą próbną (oczywiście w miarę możliwości) a także aby ubierały bluzeczkę z dekoltem lub na guziczki, lub tzw. „hiszpankę”.
 6. Nie wykonujemy makijaży ślubnych bez makijażu próbnego. Wykonanie makijażu ślubnego to dla nas odpowiedzialność. Odpowiedzialność za trwałość, brak reakcji alergicznych, odpowiednio skomponowane kosmetyki.
  Z racji tego, że w soboty w czasie 75 min nie jesteśmy w stanie przeprowadzić z Wami konsultacji i bez uprzedniego spotkania się poznać Waszych preferencji co do makijażu ślubnego oraz wykonania go w tak krótkim czasie, nie możemy takiej odpowiedzialności wziąć na siebie.
  Nie możemy też pozwolić sobie by makijaż nie był dopracowany na najwyższym poziomie, a tylko takie wykonujemy.
 7. Makijaże ślubne próbne wykonywane są tylko i wyłącznie w tygodniu. W soboty nie wykonujemy makijaży próbnych, gdyż podczas tak napiętych grafików, nie jesteśmy w stanie fizycznie tego uczynić.
 8. Przed ślubem istnieje możliwość wykonania u nas stylizacji paznokci, przedłużania rzęs, geometrii i architektury brwi zwykłą henną bądź henną pudrową Nikk Mole, wykonania pedicure, zabiegu pielęgnacyjnego twarzy oraz opalania natryskowego.
 9. Jeżeli Panna Młoda rezerwuje sobie termin na makijaż ślubny, a docelowo na jej miejsce przychodzi ktoś inny, wtedy za makijaż pobieramy taka sama opłatę jak za makijaż ślubny.
 10. Specjalnie dla przyszłych Panien Młodych przygotowałyśmy kompleksową ofertę pakietu usług które pozwolą zadbać zarówno o promienny wygląd skóry, idealne paznokcie a także perfekcyjny makijaż. Dzięki naszej ofercie każda przyszła Panna Młoda będzie idealnie przygotowana i w pełni zrelaksowana przed tym najważniejszym momentem życia.
 11. Fotograf i Kamerzysta mogą być obecni podczas wykonywania makijażu. Prosimy tylko o wcześniejszą informację.
 12. Przyjmujemy zapisy na makijaże w niedziele i święta.
 13. W przypadku braku miejsc na daną datę zapisujemy na listę rezerwową. Osoby z tej listy zostają w pierwszej kolejności poinformowane o zwolnionym miejscu.
 14. Celem potwierdzenia rezerwacji ślubnej oraz innego rodzaju makijażu jest wpłata zadatku.
  Zadatek makijaż ślubny wynosi 100 zł, zadatek na makijaż okazjonalny – 100 zł, natomiast zadatek na makijaż okazjonalny w święto – 150 zł.
  Zadatki należy wpłacać osobiście w Studio bądź przelewem na następujące dane: Angelika Księżyk 38-300 Gorlice    Nr rach. 77 8795 0005 3001 0022 0453 0003
  W tytule przelewu proszę wpisać Imię i Nazwisko rodzaj makijażu np. ,,makijaż ślubny” datę oraz nr telefonu.
 15. W przypadku rezygnacji z makijażu, bądź nie pojawieniu się na makijażu zadatek nie podlega
 16. CENNIK MAKIJAŻY znajduje się na stronie www.angel.gorlice.pl
  W cenę makijażu wliczone są:
  • kępki rzęs,
  • pielęgnacja twarzy przygotowująca do makijażu, profesjonalnie utrwalony makijaż,
  • rozświetlenie dekoltu.
  Każda Panna Młoda otrzymuje od nas „niezbędnik Panny Młodej”:
  • ✨mini pomadka,
  • ✨gąbeczka do makijażu,
  • ✨jeśli istnieje taka potrzeba rozświetlenie dekoltu i pleców

BONY PODARUNKOWE

§ 1

Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.
 2. Bon podarunkowy uprawnia do korzystania z Usług Studia Urody Jest wydawany w wersji fizycznej (papierowej), uprawniając do jednokrotnego lub wielokrotnego skorzystania z Usług Studia lub konkretnej, wskazanej Usługi.
 3. Wydawcą Bonu Podarunkowego jest Studio Urody Angel.
 4. Wydawca oferuje do nabycia w Studio Urody Angel, Bony Podarunkowe na dowolną kwotę, lub Bony Podarunkowe na konkretne wybrane usługi dostępne w Studio Urody Angel.
 5. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Bonu Podarunkowego.
 6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za Usługi przez niego nabywane.
 7. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie w celach skorzystania z Zabiegów i Usług dostępnych w Studio Urody Angel.
 8. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 9. Bonu Podarunkowego nie można wykorzystać do zakupu kolejnego Bonu Podarunkowego.
 10. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 2 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

§ 2

Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za Zabieg lub Usługę.
 2. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na usługi dostępne w ofercie Studia Urody Angel lub na Usługę wskazaną na Bonie Podarunkowym.
 3. W przypadku zakupu Usługi o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania pozostałej, niewykorzystanej kwoty w gotówce. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Bonu Podarunkowego. Niewykorzystane środki pozostają na Bonie Podarunkowym do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Bonu Podarunkowego.
 4. W przypadku zakupu Usługi o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego Klient lub Posiadacz realizujący Bon Podarunkowy zobowiązany jest dopłacić różnicę w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Bonu Podarunkowego nie można łączyć z promocjami i rabatami obowiązującymi w Studio w chwili realizacji Bonu Podarunkowego przez Posiadacza.
 6. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Bonu Podarunkowego będzie odejmowana od znajdujących się na nim środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Bonie Podarunkowym lub upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego.
 7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty Posiadacz proszony jest o kontakt z recepcją Studia Urody Angel.
 8. Przy dokonywaniu rezerwacji, Posiadacz informuje pracownika Salonu, że formą płatności za umawiany Zabieg lub Usługę będzie Bon Podarunkowy.
 9. Bon Podarunkowy należy okazać przed skorzystaniem z Zabiegu lub Usługi.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 3 dni przed umówioną wizytą – zgodnie z zasadami umawiania i odwoływania wizyt zawartymi w Regulaminie Studia Urody Angel, Bon Podarunkowy uznany zostanie za zrealizowany.
 11. Bon może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Usług.
 12. Nie dopuszcza się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.
 13. Bony Podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę; jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie Bonu Podarunkowego przez jego Posiadacza nie jest możliwe, Posiadacz Bonu Podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej.

§ 3

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Zabiegami przy użyciu Bonu Podarunkowego, będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Studia Urody Angel.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta lub Posiadacza.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, na podstawie Bonu Podarunkowego, który jest nieczytelny, zniszczony, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwa wątpliwości co do jego autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny.
 3. Kupujący Bon Podarunkowy, jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 4. Integralną częścią Regulaminu Bonów Podarunkowych jest Regulamin Studia Urody Angel.